Мыекъуапэ - Шъачэ мэшIокIоу "БзыуцIашIухъу"-р мафэ къэс лажьэу ыублэжьыщт

 


ШэкIогъум и 21-м къыщегъэжьагъэу «Имеретинскэ зыгъэпсэфыпIэ — Мыекъуапэ» зыфиIорэ гъогууанэм мафэрэ мэшIокоу N 833/834 «БзыуцIашIухъу» зыцIэр рыкIозэ ышIыщт.

Гъэмэфэ уахътэм мэшIокур мафэ къэс кIощтыгъэ, ау охътэ зэблэкIыгъом зэхъокIы­ныгъэхэр фэхъугъэх ыкIи джырэкIэ тхьамафэм има­фэ хэхыгъэхэр ары ар зыкIорэр. Ау шэкIогъум и 21-м къыщегъэжьагъэу ар мафэ къэс кIощт.

Адыгэ Республикэмрэ Крас­нодар шъолъымрэ ащыпсэу­хэрэр зэсагъэхэм тетэу мэшIокур къэуцупIэхэм къанэсызэ ыкIи аIукIызэ ышIыщт. «БзыуцIашIухъу»-р мафэ къэс Мыекъуапэ къэуцупIэм зыщыIукIыщтыр пчъэдыжьым сыхьатыр 7-р ары, Шъачэ щыIэ Имеретинскэ зыгъэпсэфыпIэм сыхьатыр 13-м нэсыщт. Къызи­гъэзэжьыщтыр сыхьатыр 13-р ары, Мыекъуапэ чэщым сыхьатэ 21:41-м къынэсы­жьыщт, — Джащ фэдэу МэшIокIухэр зигъэлажьэрэ купым ипресс-къулыкъу къетхы.

КъэуцупIэхэу Белореченск, Хадыженск, ТIуа­псэ, ПсышIуапIэ (Лазаревск), Лыу, Тыгъэмыпс, Шъачэ, Хоста ыкIи Адлер мэшIокур къа­щыуцузэ ышIыщт.
Comments