Libyalı Çerkesler ilk kongreleri için Misrata şehrinde toplandı

 


Libya Çerkesleri 24 Kasım'da Misrata şehrinin Çerkes Mahallesi olarak bilinen bölgesinde "iyilikte işbirliği" sloganıyla yıllık kongreleri için toplandılar, - Ajanskafkas web sitesinin göre. 

Libya Çerkesleri, Mısır'daki Türk Valisi Muhammed Ali Paşa'nın Çerkes karşıtı politikası nedeniyle 1811'de Libya'ya göç etmek zorunda kalan Mısır Çerkes Memlûkunun torunlarıdır.

Önde gelen işadamlarının destek verdiği bu kongrede Libyalı Çerkesler arasında akrabalık ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi, önümüzdeki günlerde bir sivil toplum kuruluşu kurulması, Çerkes toplumuna maddi yardım sağlanması gibi konular masaya yatırıldı. Toplantıda sportif ve kültürel faaliyetlere de yer verildi.

Kongre katılımcıları, Libya'daki tüm Çerkesler arasında işbirliği kararı aldılar ve Libya'daki Çerkes toplumunun birliğini güçlendirmenin yollarını ve ilkelerini içeren bir mutabık kalınan belge yayınladılar.


Comments