Черкес республикэхэм ятхьэматэхэм тхъагъо зэхахьэхэр къагъэуцугъэх

 


Темриз Рашид - КъумпIыл Мурат - КIокIо Казбек

Москва шъолъырым къыщыхъугэм пае, Черкес республикэхэм ялIышъхьэхэм: КъумпIыл Мурат (Адыгея), КIокIо Казбек (Къэбэртае-Бэлкъар) Темриз Рашид (Къэрэщай-Черкес) унашъо ашIыгъ тхъагъо зэхахьэ пстэури къагъэуцугонэу. 

Ахэм къызэраIуагъэмкIэ, Черкес республикэхэм зи узыгъэгумэкIын ащыIэп. Comments